Preskoči na sadržaj

GEO5 - Spread Footing 2022

€6.093,75
VPC: €4.875,00
PDV se obračunava prilikom narudžbe

GEO5 - Plitko temeljenje

Program računa vertikalnu i horizontalnu nosivost, slijeganje i rotaciju temeljne stope te određuje potrebnu uzdužnu i poprečnu armaturu (proboj).

 • Analize su bazirane na velikom broju teorija (EC 7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C)
 • Razne teorije analize slijeganja (Janbu, NEN-Buismann, Mekano tlo, korištenje indeksa i koeficijenta tlačnog naprezanja, sekundarno slijeganje prema Laddu)
 • Provjere se mogu provesti u skladu s EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogućnost odabira parcijalnih faktora na temelju Nacionalnih dodataka
 • EN 1997 – mogućnost izbora svih pristupa dimenzioniranju, u skladu s proračunskom situacijom
 • Modeliranje armiranog betona prema EN 1992 (EC 2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNiP, CSN
 • Oblici temelja – centrični, ekscentrični, trake temelja, kružni, centrični stepenasti, ekscentrični stepenasti, kružni stepenasti, plitko temeljenje s vutama
 • Automatsko određivanje dimenzija plitkog temeljenja
 • Okruženje sa slojevitim tlom
 • Ugrađena baza parametara tla
 • Proizvoljan broj slučajeva opterećenja
 • Modeliranje vode
 • Modeliranje šljunčano-pješčanog jastuka
 • Modeliranje parametara između tla i dna temelja (koeficijent trenja, trenje baza-tlo)
 • Analiza temelja na dreniranom, nedreniranom ili stijenskom tlu
 • Nagnuti oblik injektirane kosine
 • Dno temelja pod nagibom
 • Provjera ekscentriciteta opterećenja za proračun nosivosti i slijeganja
 • Opći oblik dijagrama naprezanja uspod temeljne stope uslijed kombinacije savijanja i vlačnog/tlačnog naprezanja
 • Provjera plitkog temeljenja u vlaku (standard, metoda konusa, DL/T 5219-2005, BS EN 50341)
 • Analiza slijeganja korištenjem endometarskog modula specifičnog za endometarsku krivulju opterećenja